Pozvánka na zasedání OV Hájek – Hajánky dne 19.6.2024

17 Čvn

zveme Vás na zasedání Osadního výboru Hájek – Hajánky dne 19.6.2024 (středa) v 19:00 hodin v areálu KD Hajánky.

Program jednání:

1. Zahájení ( technický bod, program jednání…)

2. Projednání návrhu na posílení telefonního signálu v obcích Hájek – Hajánky a Jamné

3. Návrh na rozmístění odpadkových košů v Hájku – Hajánkách

4. Projednání zákazu ukládání odpadu včetně biologického na pozemcích města Tišnova

5. Zajištění návrhu zápisu do kroniky ( Hájek – Hajánky ) za rok 2023 

6. Plnění usnesení ze dne 18.4.2024 a předcházejících

7. Různé ( podněty, dotazy, připomínky…)

8. Usnesení

9. Závěr