Pálení čarodějnic a brigáda na dřevo

1 Kvě

Pálení čarodějnic  nebo-li Filipojakubská či Valpuržina noc, je velmi starý a dodnes živý lidový zvyk a jeden z největších pohanských svátků, který se slaví i na severu Evropy. Odehrává se v noci ze 30. dubna na 1. května. Tuto noc se lidé scházejí u zapálených ohňů, které je měly chránit před zlými silami a posvětit úrodu a slaví příchod jara. Ohně také měly symbolicky spálit vše staré a udělat místo pro to nové, co přinese jaro. Až později se oslavy spojily s konkrétní postavou čarodějnice a jejím upalováním, neboť se věřilo, že právě v tento večer mají čarodějnice slet. Kdy se první vatry objevily na našem území, to se přesně neví, ale už v půlce 19. století jsou dokladovány snahy tento – z pohledu církve – pohanský zvyk zakázat.

V Hajánkách se tato tradice dodržuje již dlouhá léta, proto jsme i letos uspořádali brigádu na dřevo a postavili vatru. Dřevo na čarodějnici věnovala Iveta Loosová a Petr Karmazín. Na večerním pálení se shromáždilo bezmála 40 místních občanů. Společně s dětmi jsme opekli buřty na ohni a upálili čarodějnici.

Fotografie z akce naleznete: https://www.rajce.idnes.cz/osvinohrad/album/27-4-a-30-4-2024-brigada-a-carodejnice