Hájecká kaplička už zase není sama

8 Pro

Koncem listopadu město Tišnov vysadilo novu lípu u kapličky v Hájku. Přesněji 23. listopadu roku 2023. Od tohoto dne budeme datovat nový život lípy v Hájku, a budeme doufat, že tu s námi vydrží také nejméně 200 roků, tak jako naše lípa stará, kterou zde vysadili naši předkové. Lípa stojí za laskavého souhlasu na pozemku rodiny Bělušových vedle místní kapličky a křížku, který rodina Bělušova věnovala obci roku 1940.

Proč vlastně vysazujeme právě lípy?

Lípa patřila mezi jeden ze dvou stromů, které indoevropské kmeny od nepaměti uctívaly. Asi nebudeme daleko od pravdy, když připustíme, že volba padla na lípu právě proto, že naše předky udivovala svou mohutností a dlouhověkostí. Druhým takovým stromem byl dub. Dohromady s lípou tvořily silnou významovou dvojici. Dub v ní zastával roli mužského prvku, lípa ženského. Tuto symboliku přijali za svou v pozdějších dobách Slované, Baltové a Italici.

Lípa je stromem Slovanů od roku 1848. Vše vyvrcholilo na Všeslovanském sjezdu v Praze roku 1848, kde se lípa stala stromem Slovanů i oficiálně. Od té doby ji za svůj národní strom považují i Češi. Zvolení lípy představovalo národní symbol vůči útlaku a agresivitě velkoněmecké říše, ta si totiž vybrala jako svůj symbol dub.

Za svůj národní strom ji považují nejen Češi, ale i Slováci a Slovinci. Lípě byla přisuzována ochranná síla, lidé věřili, že dokáže odehnat zlé duchy. Sázela se často v blízkosti obydlí, protože se věřilo, že do něj pak neudeří blesk. Lípa se stala také pro svou vůni, půvabnou korunu i vlídný stín symbolem ochrany, pomoci a lásky. Lidé věřili, že dokáže odehnat zlé duchy a svou energií zbaví člověka chmurných myšlenek.

Kéž naše lípa ochraňuje i nás v Hájku.