Jarní úklid místních částí Hájek – Hajánky – Stanoviska 2024

8 Dub

V letošním roce jsme se tradičně pod vedením spolku Vinohrad, zapojili do dubnové celorepublikové úklidové akce ” Ukliďme svět, ukliďme Česko”. Za krásného teplého dne jsme v sobotu 6. dubna vyrazili v počtu 19 dobrovolníků do přírody, abychom uklidili odpadky po nezodpovědných lidech.

Zároveň jsme zajistili svoz pytlů ke kulturnímu domu, o jejichž odvoz se postará město Tišnov. Za odměnu všichni brigádníci dostali občerstvení a velké poděkování. Všichni chceme, aby příroda ve které žijeme byla bez odpadků, čistá a krásná.

Dík patří také všem občanům za podporu spolku, kteří nám v rámci železné soboty darovali železný šrot.

Fotografie z akce naleznete :https://www.rajce.idnes.cz/osvinohrad/album/6-dubna-2024-jarni-uklid

Uklidili jsme celou dědinu Hajánky, okolo kapličky v Hajánkách, kulturního domu a dětského hřiště.

Další skupina prošla Hájek až k rozcestí do Všechovic a přilehlé ostrůvky, kde jsem našli spousty různých odpadků, jako staré hrnce, žárovky, sklo, plechovky a igelity.

Uklidili jsme také odpadky okolo křížků.

Pod Hajánkami se pouklízelo od kovárny u Jamného až k Velkému mostu, kde se naši dobrovolníci setkali s brigádníky ze Železného.

Další trasou byla cesta Borovičkami na Stanoviska ke statku a zpět po trase, kde se jezdívalo hajánecké kolečko.