HÁJEK - HAJÁNKY
18:00
26. ledna
       PLÁN ZASEDÁNÍ 2018
POZVÁNKA
BODY USNESENÍ
PŘIHLÁSIT
Pozvánka na zasedání Osadního výboru Hájek - Hajánky (dále jen OV), které se koná dne 26.1.2018 (Pátek) v 18:00 hodin v Hájku č.p.25
Zasedání je z kapacitních důvodů neveřejné.
Program jednání :
1. Zahájení, technický bod, program jednání
2. Masopust v Hájku - Hajánkách v r. 2018
3. Informace o svozu plastů v r. 2018, návozu plynu a Tříkrálové sbírce
4. Možnost schůzky s předsedou výboru pro regionální rozvoj JMK
5. Plnění usnesení ze dne 15.12.2017
6. Různé
7. Usnesení
8. Závěr
4d)_7_2017
Zimní údržba v místních částech.

Seznámit občany s parkováním automobilů v dědině během zimního období.

Zajistí: P. Pospíšilová
Termín: 20.12.2017
SPLNĚNO
          NÁSTĚNKA
HLEDAT
4a)_7_2017
Návrh rozpočtu města Tišnova na rok 2018 OV Hájek - Hajánky bere na vědomí Návrh rozpočtu města Tišnova na rok 2018 a k tomuto návrhu nemá připomínky.

OV BERE NA VĚDOMÍ
4b)_7_2017
Propadání kanalizační vpusti v dědině.

Projednáno s p. Korčekovou - zajistí opravu.

Zajistí: L. Kotouček
Termín: Průběžně
4c)_7_2017
Osvětlení v Hájku - jeden sloup problikává.

Nahlásit na Jicom.

Zajistí: L. Kotouček
Termín: 20.12.2017
Dětský karneval a Mikulášská nadílka. Spolek Vinohrad společně s OV zajistí průběh Dětského karnevalu ( 25.11.2017 ) a Mikulášské besídky ( 9.12.2017 )

Zajistí: P. Pospíšilová
Termín: Průběžně
2_7_2017
23. února
18:00
20. dubna
18:00
23. března
18:00
19:00
27. července
24. srpna
19:00
19:00
29. června
18. května
19:00
18:00
16. listopadu
14. prosince
18:00
18:00
19. října
21. září
19:00