HÁJEK - HAJÁNKY
          NOVINKY
HLEDAT
OSADA HÁJEK - PRVNÍ ZMÍNKA

Jindřich Rácek

     První známá doložená zmínka o našem Hájku pochází z r. 1358 ve tvaru Hagyek.v Zemských deskách brněnských, kdy Mikuláš z Heroltic vyplatil do dědičné držby Boršovi z Tišnovic (původní název tehdy vsi, nyní města Tišnova) ves Hájek s veškerým příslušenstvím. Roku 1364 šli na spolek Mikeš z Heroltic se svým bratrem Heroldem na ves Heroltice a na ves, řečenou Hájek s veškerým movitým i nemovitým majetkem ...
OSADA HAJÁNKY - PRVNÍ ZMÍNKA

Jindřich Rácek

     Založení nové vsi, nesoucí nyní jméno Hajánky, bylo připravováno od r. 1820, kdy byly připravovány parcely rozparcelováním vrchnostenských pozemků tišnovského panství v katastru obce Hájek pro její nastávající jednotlivé osadníky dle provizorního katastru, tj. od roku následujícího zakoupení tišnovského velkostatku svobodným pánem Frydrychem von Schell. V soupisu parcel z tohoto roku jsou již jmenovitě ...
OSADA STANOVISKA - PRVNÍ ZMÍNKA

Jindřich Rácek

Dnešní osada Stanoviska, která jako jedna ze sloučených osad Hájek, Hajánky a Stanoviska patří k součástem města Tišnova, z těchto tří osad nejmenší, vznikla na zůstatcích bývalého vrchnostenského dvora téhož jména. Jakožto původně pouhý dvůr nebyla samostatně uváděna v majetkových smlouvách či sporech - ve starších zemských deskách ani v půhonných knihách Stanoviska ...